Κόστος εγκατάστασης Φυσικού Αερίου

Το κόστος μια εγκατάστασης φυσικού αερίου ποικίλει κατά περίπτωση και είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων. 

Εξαρτάται από το μέγεθος, από τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που παρουσιάζει η εγκατάσταση, καθώς και από το κόστος των συσκευών, το οποίο διαφέρει ανάλογα με την προέλευση και τον τύπο της κάθε συσκευής που θα επιλεγεί.

Για να έχετε όμως μία εικόνα για τη τάξη μεγέθους, το κόστος της εγκατάστασης κυμαίνεται σε:

  • Διαμέρισμα με υπάρχουσα αυτονομία από 1500 έως 3500 ευρώ (ανάλογα τα μέτρα των σωληνώσεων και των τετραγωνικών μέτρων της οικίας σας).
  • Διαμέρισμα χωρίς υπάρχουσα αυτονομία από 3000 έως 5500 ευρώ (ανάλογα τα μέτρα των σωληνώσεων και των τετραγωνικών μέτρων της οικίας σας).
  • Για κεντρικές θερμάνσεις στις πολυκατοικίες το κόστος είναι αρκετά μεγαλύτερο και ενδεικτική τιμή δίνεται ύστερα από αυτοψία.