Κλιματισμός

Στην εταιρεία Gaspipe αναλαμβάνουμε την κατασκευή οποιασδήποτε εγκατάστασης κλιματισμού, με ποιοτικά χαρακτηριστικά, εγγυημένη εργασία από έμπειρο προσωπικό και πιστοποιημένα υλικά, με σκοπό την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία ενός κτιρίου.

Μεταξύ άλλων, αναλαμβάνουμε :

  • Κεντρικός κλιματισμός με πολλούς τρόπους όπως με δίκτυο αεραγωγών διανομής αέρα με αυτονομία ανά χώρο, με fan coils, με συνδυασμό ψύκτη-λέβητα, με φυσικό αέριο, με μηχανήματα VRV Invertrer κλπ.
  • Τοποθετήσεις κλιματιστικών παντός τύπου VRV/VRF
  • Προεγκαταστάσεις κλιματιστικών στις νέες οικοδομές