Αίτηση Σύνδεσης / Μελέτη

Στην εταιρεία Gaspipe, εκτός από την εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου, αναλαμβάνουμε και την αίτηση σύνδεσης του ακινήτου σας με το δίκτυο του φυσικού αερίου καθώς και τη σύνταξη της πλήρους μηχανολογικής μελέτης της εγκατάστασής σας και την υποβολή αυτής, μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που χρειάζονται, στην Εταιρεία Διανομής Αερίου, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια χρήσης.


Επιπλέον, αναλαμβάνουμε  τον έλεγχο στεγανότητος κάθε παροχής αερίου, αποκαθιστούμε τη διαρροή αερίου που τυχόν υπάρχει και εκδίδουμε το νέο πιστοποιητικό αντοχής και στεγανότητος που χρειάζεται η ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ για να ενεργοποιήσει και πάλι την παροχή αερίου.