Υδραυλικά

Στην εταιρεία Gaspipe αναλαμβάνουμε την κατασκευή οποιασδήποτε υδραυλικής εγκατάστασης, με ποιοτικά χαρακτηριστικά, εγγυημένη εργασία από έμπειρο και αδειούχο προσωπικό και πιστοποιημένα υλικά, με σκοπό την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία ενός κτιρίου.

Οι εγκαταστάσεις μας αφορούν τα παρακάτω:

  • Νέες υδραυλικές εγκαταστάσεις πολυκατοικιών, μονοκατοικιών κλπ.
  • Κλασσική υδραυλική εγκατάσταση
  • Υδραυλική εγκατάσταση με πίνακες υδροληψίας
  • Τοποθέτηση ειδών υγιεινής
  • Υδραυλική εξωτερική εγκατάσταση σε κατοικημένα σπίτια
  • Ανακατασκευή μπάνιου/Αποξήλωση πλακιδίων
  • Βελτιώσεις υδραυλικών εγκαταστάσεων