Πρόγραμμα Εξοικονομώ

Τα προγράμματα ‘’Εξοικονομώ’’ αποτελούν την πιο συμφέρουσα λύση για την ενεργειακή
αναβάθμιση του σπιτιού σας με μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για εσάς!
Οι δράσεις που μπορείτε να εντάξετε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούν στα
παρακάτω:
 Φυσικό Αέριο
 Αντλία Θερμότητας
 Ηλιακός Θερμοσίφωνας
 Κλιματιστικά
 Αλουμίνια
 Θερμομόνωση

Στην Gaspipe αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις μέσω του προγράμματος ‘’Εξοικονομώ’’.
Επικοινωνήστε μαζί μας και ύστερα από επίσκεψη εξειδικευμένου προσωπικού μας στον
χώρο σας για μία αυτοψία, θα σας δώσουμε την οικονομική μας προσφορά.