Φυσικό Αέριο / Υγραέριο

Στην εταιρεία Gaspipe είμαστε πιστοποιημένοι εγκαταστάτες φυσικού αερίου και αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και εργασίες που αφορούν ολόκληρο το φάσμα μιας εγκατάστασης φυσικού αερίου, δηλαδή αίτηση-μελέτη-εγκατάσταση-συντήρηση, με σκοπό την παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία, με απόλυτη ασφάλεια και σε χρόνο ρεκόρ.

Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε εγκατάσταση φυσικού αερίου που να αφορά:

  • Εγκαταστάσεις νεόδμητων οικοδομών.
  • Επαγγελματικές εγκαταστάσεις (φούρνοι, εστιατόρια, ψητοπωλεία, βιοτεχνίες κλπ.).
  • Εγκαταστάσεις αυτονομίας θέρμανσης σε διαμέρισμα (επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και ζεστό νερό).
  • Εγκαταστάσεις σε πολυκατοικίες (Αντικατάσταση κεντρικού λέβητα πετρελαίου ή αερίου με νέο επίτοιχο λέβητα συμπύκνωσης νέα γενιάς).
  • Εγκαταστάσεις υγραερίου LPG.


Αναλαμβάνουμε ολόκληρη την διαδικασία για λογαριασμό σας, είτε αυτό αφορά την αποκοπή σας από την ήδη υπάρχουσα κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας είτε μία εντελώς νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου και θέρμανσης.