Ενδοδαπέδια Θέρμανση

Στην Gaspipe αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης για το ακίνητό σας, ενός τρόπου θέρμανσης με πολλά πλεονεκτήματα.


Η ενδοδαπέδια θέρμανση χρησιμοποιεί σαν μέσο θέρμανσης το ίδιο το δάπεδο κι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απόλυτη ελευθερία χώρου μέσα στο σπίτι σας, αφού δεν είναι πλέον αναγκαία τα σώματα καλοριφέρ. Έχει ομοιόμορφη οριζόντια κατανομή της θερμότητας από το δάπεδο προς τα πάνω και ενδείκνυται ακόμα και για χώρους με πολύ μεγάλο ύψος οροφής. 


Λειτουργεί με νερό χαμηλής θερμοκρασίας ( 30-45 οC) και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη οικονομία καυσίμου καθώς και την παράταση ζωής του λέβητα και του καυστήρα. Παράλληλα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών δεν έχουμε μαυρίσματα στους τοίχους και τις κουρτίνες, ενώ δεν δημιουργούνται ρεύματα αέρα, οπότε δεν μεταφέρονται σωματίδια και μικρόβια με αποτέλεσμα ένα πιο υγιές περιβάλλον. Μπορεί να συνδυαστεί με όλους του υπόλοιπους τρόπους θέρμανσης, δηλαδή στο ίδιο κτίριο μπορούμε να έχουμε ένα τμήμα με ενδοδαπέδια θέρμανση, ένα άλλο τμήμα με μονοσωλήνια ή κλασσική θέρμανση ενώ παράλληλα μπορούμε να έχουμε και ζεστό νερό χρήσης. Ακόμη μπορεί να συνδυαστεί με ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και γεωθερμικές πηγές. Επίσης το ίδιο δίκτυο σωληνώσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για δροσισμό.