Αυτονομία σε παλιές πολυκατοικίες

Η εταιρεία Gaspipe σας δίνει τη λύση στα προβλήματα που δημιουργούνται στις παλαιές εγκαταστάσεις θέρμανσης.


Η κατανομή των δαπανών θέρμανσης σε κτίρια με περισσότερες από μια ιδιοκτησίες και η κεντρική θέρμανση, με τον τρόπο που εφαρμόζεται στη χώρα μας, παρουσιάζει αρκετές ιδιομορφίες και γίνεται σε πολλές περιπτώσεις αντικείμενο προστριβών μεταξύ των ενοίκων. Γεγονός είναι ότι στα Ελληνικά κτίρια, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν γίνεται μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε ιδιοκτησία, ώστε η δαπάνη θέρμανσης να συνδέεται με την πραγματική κατανάλωση. 

Η εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος έχει εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο στην ποιότητα της παρεχόμενης θέρμανσης, όσο και στο κόστος λειτουργίας, το οποίο ανάλογα με την οικοδομή μπορεί να μειωθεί μέχρι και 60%!