Εξωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας

Εξωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας

Περιγραφή

Εξωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας
Διαθέσιμο για όλα τα μοντέλα
Κλάση συσκευής II*
Δίνει την δυνατότητα στον λέβητα να μεταβάλει την θερμοκρασία λειτουργίας του ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Βελτιώνει τον συνολικό συντελεστή απόδοσης SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) κατά 2%*
*ως standard
Πατήστε στο εικονίδιο για περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά