ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ NIBE HBS 05 – Εσωτερική μονάδα SPLIT

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ NIBE HBS 05 – Εσωτερική μονάδα SPLIT

Περιγραφή

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ NIBE HBS 05 – Εσωτερική μονάδα SPLIT

 

Σύντομη Περιγραφή

 

Προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες και οικονομικά αποδοτικό

Συνδυάζεται με το NIBE SMO και το NIBE VVM

Είναι δυνατός ο συνδυασμός έως και οκτώ εξωτερικών μονάδων σε ένα σύστημα

Χαμηλός κίνδυνος ψύξης λόγω των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων

Ενσωματωμένος θερμαντήρας δίσκου συμπυκνωμάτων

Εξωτερική μονάδα με συμπαγείς διαστάσεις

Περιγραφή

Η σειρά αποτελείται από εξωτερικές μονάδες σε τέσσερα μεγέθη, τις NIBE AMS 10-6, -8, -12 και -16. Μαζί με τη NIBE HBS 05, όπου υπάρχει ανταλλαγή μεταξύ του ψυκτικού υγρού  και του μέσου θέρμανσης, είναι δυνατή η σύνδεση με NIBE VVM και NIBE SMO.

Σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, όπου απαιτείται σύστημα Split, μπορούν να συνδυαστούν έως και οκτώ εξωτερικές μονάδες σε ένα σύστημα και να ελεχθούν από τον SMO 40.

*Στην ενεργειακή σήμανση συστήματος λαμβάνεται υπόψη και ο ελεγκτής.

Τύπος Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου στους 35°°C
Ενεργειακή σήμανση συστήματος*
AMS 10-6 + HBS 05-6
AMS 10-8 + HBS 05-12
AMS 10-12 + HBS 05-12
AMS 10-16 + HBS 05-16