Αντιπαγωτική προστασία μονάδας

Αντιπαγωτική προστασία μονάδας

Περιγραφή

Αντιπαγωτική προστασία μονάδας

Διαθέσιμο για όλα τα μοντέλα.
Καλώδιο με αισθητήριο. Εύκολα προσαρμόσιμο στο σώμα του λέβητα. Αντιλαμβάνεται την εξωτερική θερμοκρασία και για θερμοκρασία κάτω του -5℃ ενεργοποιεί την εύκαπτη αντίσταση.

επίσης

Διαθέσιμο για όλα τα μοντέλα.
Εύκαμπτη αντίσταση Μήκος ~ 1 μέτρο. Τυλίγεται εύκολα στα ευπαθή εξαρτήματα του λέβητα. Προστατεύει αποτελεσματικά και για λειτουργία έως και -15℃ εξωτερικής θερμοκρασίας.