Κατηγορίες

Αυτονομία σε παλιές πολυκατοικίες

Αυτονομία σε παλιές πολυκατοικίες

Η εταιρεία Gaspipe σας δίνει τη λύση στα προβλήματα που δημιουργούνται στι παλαιές εγκαταστάσεις θέρμανσης

Η κατανομή των δαπανών θέρμανσης σε κτίρια με περισσότερες από μια ιδιοκτησίες και η κεντρική θέρμανση, με τον τρόπο που εφαρμόζεται στη χώρα μας, παρουσιάζει αρκετές ιδιομορφίες και γίνεται σε πολλές περιπτώσεις αντικείμενο προστριβών μεταξύ των ενοίκων. Γεγονός είναι ότι στα Ελληνικά κτίρια, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν γίνεται μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε ιδιοκτησία, ώστε η δαπάνη θέρμανσης να συνδέεται με την πραγματική κατανάλωση.

Ακόμα και στις σύγχρονες κατασκευές αυτόνομης θέρμανσης με χρήση ωρομετρητών, η κατανάλωση θερμότητας εκτιμάται, διότι μετριέται ο χρόνος χρήσης της θέρμανσης από το διαμέρισμα και όχι το πραγματικό ποσό θερμότητας που αποδίδεται σε αυτό. Έτσι, το σύστημα αυτονομίας δημιουργεί μεν μια αίσθηση δίκαιης κατανομής των δαπανών θέρμανσης αλλά έχει αρκετές πρωτογενείς αδυναμίες, αφού προϋποθέτει ακριβή ρύθμιση των παροχών, ενώ δεν υπολογίζει την μειωμένη απόδοση θερμότητας στις ιδιοκτησίες όταν γίνεται μερική χρήση των θερμαντικών σωμάτων (π.χ. κλειστά σώματα σε μη χρησιμοποιούμενους χώρους).

 

Πέραν των άλλων, ο τρόπος κατανομής των δαπανών θέρμανσης όπως γίνεται στην Ελλάδα, αποτελεί ουσιαστικό αντικίνητρο για την εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες, αφού δεν συνδέει την πραγματική κατανάλωση θερμότητας της κάθε ιδιοκτησίας με την δαπάνη θέρμανσης. Εάν μπορεί για παράδειγμα το κόστος θέρμανσης να συνδεθεί με την πραγματική κατανάλωση, ο καταναλωτής θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα θερμαντικά σώματα στο χρόνο και στους χώρους που αυτός επιλέγει.

Το γεγονός αυτό αποτελεί και φιλοσοφία της Κοινοτικής Οδηγίας 93/76/EWG, γνωστής και ως δράσης SAVE για τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών καυσαερίων μέσω της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, η οποία συνιστά στα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στην ανάπτυξη των προϋποθέσεων ώστε να συνδέεται το κόστος θέρμανσης και κλιματισμού με την πραγματική κατανάλωση.

Οι παρεμβάσεις στο υπάρχον σύστημα θέρμανσης αφορούν, όσον αφορά τα σώματα, στη τοποθέτηση ενός θερμοστατικού διακόπτη και ενός κατανεμητή θερμότητος και όσον αφορά το λεβητοστάσιο στη τοποθέτηση αντιστάθμισης και βαλβίδας διαφορικής πίεσης ή ηλεκτρονικού κυκλοφορητή

 

 
Η εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος έχει εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο στην ποιότητα της παρεχόμενης θέρμανσης, όσο και στο κόστος λειτουργίας, το οποίο ανάλογα με την οικοδομή μπορεί να μειωθεί μέχρι και 60%!
 

Η μεγάλη μείωση του κόστους λειτουργίας οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες, όπως:
• Η χαμηλότερη θερμοκρασία του νερού που κυκλοφορεί στις κεντρικές σωληνώσεις,
• Η εξάλειψη της σπατάλης ενέργειας από τα διαμερίσματα που υπερθερμαίνονταν πριν από την εγκατάσταση του συστήματος,
• Η συνεχόμενη λειτουργία της εγκατάστασης, που είναι σαφώς οικονομικότερη από τη διακοπτόμενη, 
• Ο έλεγχος κάθε σώματος, που ρυθμίζει τη θερμοκρασία κάθε χώρου ξεχωριστά, ώστε να λειτουργούν μόνο όποια σώματα είναι επιθυμητό, και
• Το χαμηλό κόστος κατασκευής, που αυξάνει το όφελος ανταπόδοσης!
 

Έχουμε την τεχνογνωσία και την θέληση να κατασκευάσουμε άριστα την εγκατάστασή σας με πνεύμα συνεργασίας, με απόλυτη συνέπεια και σε λογικές τιμές. Επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας  την φόρμα επικοινωνίας, μέσω e-mail στο info@gaspipe.gr και στο τηλέφωνο 2102470870 και εμείς, αφού επισκεφτούμε τον χώρο που σας ενδιαφέρει, θα σας παραδώσουμε άμεσα την οικονομική προσφορά μας για την εγκατάστασή σας, χωρίς καμία επιβάρυνση για εσάς.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Αυτονομία σε παλιές πολυκατοικίες