Κατηγορίες
Κατηγορίες Blog

Νέα επιδότηση Φυσικού Αερίου 2019

Posted by gaspipe 19/02/2019 6 Comment(s)

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες από την ΕΔΑ Αττικής. 

Ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος (26.03.2019)

 Λόγω της εξαιρετικά υψηλής ανταπόκρισης των καταναλωτών, σήμερα Τρίτη 26.03.19 οι ήδη παραληφθείσες συμβάσεις σύνδεσης επιδότησης μαζί με τις καταχωρημένες αιτήσεις σύνδεσης και τα δηλωμένα ενδιαφέροντα ένταξης στο πρόγραμμα υπερκάλυψαν το διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Για την ισότιμη διαχείριση των αιτημάτων των καταναλωτών, ενημερώνουμε ότι:

  • Για τις αιτήσεις σύνδεσης που έχουν καταχωρηθεί στα πληροφοριακά συστήματα της ΕΔΑ Αττικής μέχρι και την Τρίτη 26.03.19, θα πρέπει να προσκομιστούν οι αντίστοιχες συμβάσεις σύνδεσης μαζί με τα ορθά δικαιολογητικά α' φάσης επιδότησης έως και τη Δευτέρα 06.05.19 (για τις περιπτώσεις σε μη προγραμματισμένες επεκτάσεις έως και τις 12.04.19), προκειμένου να καταχωρηθεί η σειρά προτεραιότητας για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαχείρισης των παραπάνω περιπτώσεων και εφόσον δεν έχει καλυφθεί πλήρως ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, η Εταιρεία θα προβεί σε νέα ενημέρωση. Το υπολειπόμενο ποσό, που ενδέχεται να υπάρξει, θα είναι διαθέσιμο για τις αιτήσεις σύνδεσης που θα έχουν καταχωρηθεί στα πληροφοριακά συστήματα της ΕΔΑ Αττικής από την Τετάρτη 27.03.19 και με σειρά προτεραιότητας (σ.σ. βάσει της ημερομηνίας καταχώρισης).

Το νέο πρόγραμμα έχει έναρξη την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και σύμφωνα με αυτό η ΕΔΑ Αττικής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταναλωτή, επιδοτεί μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας. 

Το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου.

Το επιδοτούμενο ποσό αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο εγκαταστάτη (ή/και προμηθευτή εξοπλισμού) για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης μετά την παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση άδειας χρήσης φ.α.

Στην GasPipe αναλαμβάνουμε ολόκληρη την διαδικασία για λογαριασμό σας, δηλαδή αίτηση-μελέτη-εγκατάσταση-συντήρηση, με σκοπό την παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία, με απόλυτη ασφάλεια και σε χρόνο ρεκόρ.

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα στο 210 2470870, συμπληρώνοντας την φορμα επικοινωνίας ή μέσω e-mail στο info@gaspipe.gr για να κλείσετε ραντεβού ώστε να επισκεφτούμε τον χώρο σας και να λάβετε άμεσα μια προσφορά χωρίς καμία επιβάρυνση για εσάς.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε τεράστια εμπειρία στις εγκαταστάσεις ιδιωτικών έργων με πάρα παλλές εγκαταστάσεις παραδομένες σε πλήρη λειτουργία και απολύτως ασφαλείς σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής. Οι αυστηροί κανονισμοί και η τήρηση των διαδικασιών που ορίζει η Ε.Δ.Α Αττικής ανεβάζουν πολύ ψηλά τον πήχη της ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Έχουμε την τεχνογνωσία και την θέληση να κατασκευάσουμε άριστα την εγκατάστασή που σας ενδιαφέρει, με πνεύμα συνεργασίας, με απόλυτη συνέπεια και σε λογικές τιμές. 

Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς

▪ Η επιδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορίες καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση».

▪ Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής που θα υπογραφούν από τις 20 Φεβρουαρίου 2019 και μετά (σ.σ. δηλαδή δεν είχαν έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2019 σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου).

▪ Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού αυτής ανά κατηγορία σύμβασης σύνδεσης (με ταυτόχρονη υποβολή δικαιολογητικών για την ένταξη στο πρόγραμμα). Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την υποβολή προς την ΕΔΑ Αττικής των δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα (υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα και φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κατοικίας στην περίπτωση αυτονομιών). Οι περιπτώσεις συμβάσεων σύνδεσης για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ΥΔ συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης δεν δεσμεύουν προτεραιότητα συμμετοχής και προυπολογισμό επιδότησης.

▪ Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου ή επί προγραμματισμένου προς κατασκευή δικτύου σύμφωνα με τον από 19/02/19 ανηρτημένο προγραμματισμό επεκτάσεων στην εταιρική ιστοσελίδα. Στην περίπτωση μη προγραμματισμένων επεκτάσεων, η επιδότηση ισχύει μόνο εφόσον η υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης πραγματοποιηθεί έως και τις 31 Μαρτίου 2019.

▪ Η επιδότηση ισχύει εφόσον η υποβολή του σωστού φύλλου καύσης της εγκατάστασης φυσικού αερίου, του τιμολογίου του ανάδοχου εγκαταστάτη και των λοιπών δικαιολογητικών προς την ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και τις 29 Νοεμβρίου 2019.

▪ Η επιδότηση ισχύει για κατοικίες που είναι «ενεργές», δηλαδή κατοικούνται. Στην περίπτωση αυτόνομης σύνδεσης μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία, η κατοικία πρέπει να φέρει πρόσφατο εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος (τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία σύμβασης σύνδεσης).

▪ Η επιδότηση δεν ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επαγγελματιών (κατασκευαστές ή με οποιοδήποτε επαγγελματικό ΑΦΜ) ή για συμβάσεις σύνδεσης σε κτήρια υπό ανέγερση.

▪ Η επιδότηση ισχύει μόνο σε περιπτώσεις αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας με εγκατάσταση φυσικού αερίου. Δεν επιδοτούνται αυτόνομες συνδέσεις σε πολυκατοικίες με σύμβαση σύνδεσης για κεντρική θέρμανση σε ισχύ την 12 η Φεβρουαρίου 2019 και μετά.

▪ Η επιδότηση δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις (σε πολυκατοικίες ως κεντρική θέρμανση, μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες) που έχουν στο παρελθόν τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο.

▪ Η επιδότηση δεν ισχύει αν ο συμβαλλόμενος (ιδιοκτήτης κατοικίας ή διαχειριστής) παραβιάσει υπαιτίως κάποιον από τους όρους της σύμβασης σύνδεσης ή/και της σύμβασης επιδότησης μέρους κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. ▪ Η ΕΔΑ Αττικής δύναται να διακόψει τη συλλογή δηλώσεων ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης ανάλογα με την πορεία αυτού, ύστερα από σχετική ενημέρωση των καταναλωτών μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας.

▪ Η επιδότηση της ΕΔΑ Αττικής δεν συνδυάζεται με άλλα προγράμματα επιδότησης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου από άλλους φορείς (πχ. ΕΣΠΑ).

6 Comment(s)

Γρηγόρης εξαρχος:
25/03/2019, 01:54:07 PM
Reply

Ενδιαφέρομαι για τιμή και εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα μου!Σας ευχαριστώ πολύ!

Αφροδιτη Καμβυση:
15/04/2019, 07:31:12 PM
Reply

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ.ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΕΠΙΤΥΧΩ

Χρηστος Τζωρτζης:
25/07/2019, 02:17:22 PM

Ενδιαφέρομαι για τιμή και εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα μου!Σας ευχαριστώ πολύ!

Popescu:
29/09/2019, 06:21:38 PM
Reply

ενδιαφερομαι για τιμη και ευκατασταση φησικου αεριου στο διαμεπισμα μου,σασ ευχαριστω πολη .

Ανδριανή:
03/11/2019, 09:29:20 PM
Reply

Ενδιαφέρομαι για εγκατάσταση φυσικού αερίου για διαμέρισμα 2ου ορόφου σε διώροφο στο Χολαργό

Ανδριανή:
03/11/2019, 09:29:21 PM
Reply

Ενδιαφέρομαι για εγκατάσταση φυσικού αερίου για διαμέρισμα 2ου ορόφου σε διώροφο στο Χολαργό

Ασημακοπουλου:
Reply

Τηλεφωνο6951907250

Leave a Comment