Κατηγορίες
Κατηγορίες Blog

Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης(Π.Ε.Α)

Posted by superadmin 24/03/2016 0 Comment(s)

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι απαραίτητο πλέον για κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση, ή και ανακαίνιση ακινήτου (μεγαλύτερου των 50 τ.μ.).

Το γραφείο μας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους Μηχανικούς, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. και άμεσα εκδίδουν το Ενεργειακό Πιστοποιητικό.

Το κόστος έκδοσης του Ενεργειακού Πιστοποιητικού, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις οικονομικές δυσκολίες της σημερινής εποχής, μειώνεται αφού εφαρμόζονται σημαντικές εκπτώσεις επί των ελαχίστων νομίμων αμοιβών του ΤΕΕ. Παράλληλα, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος μπορεί, χωρίς επιπλέον κόστος, να συμβουλευτεί τον Μηχανικό - Επιθεωρητή του γραφείου μας για οποιαδήποτε παρέμβαση που αναβαθμίζει ενεργειακά το ακίνητό του, μειώνοντας έτσι το κόστος λειτουργίας για θέρμανση ή κλιματισμό.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 

    1.    Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
    2.    Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή αριθμός πρωτοκόλλου δήλωσης υπαγωγής όπου αναγράφεται και ο κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας.
    3.    Αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψη).
    4.    Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια (θέρμανσης), εάν υπάρχουν.
    5.    Μελέτη θερμομόνωσης (εάν υπάρχει).
    6.    Τοπογραφικό σχέδιο (εάν υπάρχει).
    7.    Φύλλο συντήρησης λέβητα.
    8.    Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας.

Leave a Comment