Κατηγορίες

Βήματα κατασκευής μιας εγκατάστασης φυσικού αερίου


Τα στάδια κατασκευής μίας εγκατάστασης φυσικού αερίου είναι:

•    Υποβολή αίτησης για σύνδεση με το δίκτυο στην Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.).
•    Πληρωμή των τελών σύνδεσης και εγγύησης στην Ε.Π.Α..
•    Υπογραφή σύμβασης με την Ε.Π.Α.
•    Τοποθέτηση του μετρητή από την Ε.Π.Α..
•    Εκπόνηση μελέτης από Gas Pipe η οποία υποβάλλεται και εγκρίνεται από την Ε.Π.Α..
•    Κατασκευή από την Gas Pipe της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (σωληνώσεις-καπνοδόχοι-συσκευές-αερισμοί).
•    Έλεγχος αντοχής και στεγανότητας της εγκατάστασης.
•    Υποβολή τεχνικού υπομνήματος και πιστοποιητικών με τα οποία κατασκευάστηκε η εγκατάσταση στην Ε.Π.Α..
•    Αυτοψία από την Ε.Π.Α. με σκοπό τον έλεγχο στεγανότητας και την πιστή εφαρμογή της μελέτης.
•    Άναμμα και ρύθμιση των συσκευών καθώς και σύνταξη φύλλου ελέγχου.
•    Παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία.
Έχουμε την τεχνογνωσία και την θέληση να κατασκευάσουμε άριστα την εγκατάστασή που σας ενδιαφέρει, με πνεύμα συνεργασίας, με απόλυτη συνέπεια και σε λογικές τιμές. Επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας ή τηλεφωνώντας στα τηλέφωνα 210 2470870 και6944 325742 οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και εμείς αφού επισκεφτούμε τον χώρο που σας ενδιαφέρει, θα σας παραδώσουμε άμεσα την οικονομική προσφορά μας για την εγκατάστασή σας, χωρίς καμία επιβάρυνση για εσάς.

Εμφάνιση:
Βήματα κατασκευής μιας εγκατάστασης φυσικού αερίου