Κατηγορίες

Εγγύηση

Η εταιρεία Gas Pipe παρέχει δεκαετή εγγύηση από την ημερομηνία εγκατάστασης Φυσικού αερίου.


 
 

  • Η εγγύηση καλύπτει όλες τις σωληνώσεις και τα εξαρτήματα που τοποθετήθηκαν στην συγκεκριμένη εγκατάσταση.
  • Για να ισχύει η εγγύηση βασική προϋπόθεση είναι να μην έχουν γίνει επεμβάσεις από τρίτους στο δίκτυο και γενικότερα στην εγκατάσταση.
  • Η εγγύηση δεν καλύπτει τις συσκευές φυσικού αερίου (Ισχύει για αυτές η εγγύηση που παρέχει ο εκάστοτε κατασκευαστής της συσκευής).
  • Η εγγύηση ισχύει μόνο με την προϋπόθεση ότι γίνονται από την εταιρεία Gas Pipe οι τακτικοί έλεγχοι που προβλέπονται από τον νόμο (Κάθε χρόνο οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης, κάθε δύο χρόνια έλεγχος στεγανότητας δικτύου και κάθε τέσσερα χρόνια έλεγχος αντοχής σωληνώσεων). Οι εργασίες χρεώνονται με τα εκάστοτε Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών.
  • Η εγγύηση δεν καλύπτει την καταστροφή του δικτύου ή τμήματός του που οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες όπως:  σεισμό, φωτιά, πλημύρα, θεομηνία, βραχυκύκλωμα, τρακάρισμα, τρομοκρατική ενέργεια κλπ.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Εγγύηση