Κατηγορίες

Συχνές ερωτήσεις

 

 

 

Έχει αέριο η περιοχή μου?

Καταχωρήστε εδώ http://www.aerioattikis.gr/default.aspx?pid=141&la=1 την οδό, τον αριθμό και τον Δήμο σας για να το μάθετε.

 

Είναι ασφαλές το Φυσικό αέριο?

 

Οι εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται είναι απολύτως ασφαλείς. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) αξιοποίησε την τεχνογνωσία της Ευρώπης και της Αμερικής, μιας και το φυσικό αέριο είναι παλιό και γνώριμο γι αυτούς και θέσπισε αυστηρούς κανόνες ασφαλείας για όλα τα δίκτυα φυσικού αερίου, οι οποίοι ευτυχώς για όλους μας τηρούνται κατά γράμμα και από την Ε.Π.Α. και από τους εγκαταστάτες. Έτσι δεν υπάρχουν περιθώρια ανεξέλεγκτης τροφοδότησης εγκαταστάσεων με αέριο. Οι εγκαταστάσεις δοκιμάζονται και από τον εγκαταστάτη και από την Ε.Π.Α. με αποτέλεσμα σίγουρη και 100% στεγανή εγκατάσταση. Ακόμη μπορούν να τοποθετηθούν διάφορες δικλείδες ασφαλείας που ενισχύουν την ασφάλεια της εγκατάστασης. Επιπλέον το φυσικό αέριο έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και έτσι ακόμα και σε περίπτωση διαρροής  θα φύγει από τα ανοίγματα στην ατμόσφαιρα.

 

Τι κερδίζω εάν βάλω φυσικό αέριο?

Το φυσικό αέριο είναι 40 % φθηνότερο από το πετρέλαιο και 60% φθηνότερο από το ρεύμα. Είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον με λιγότερους ρύπους απ’ το πετρέλαιο. Οι συσκευές έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, υψηλότερη απόδοση και περιορισμένες ανάγκες συντήρησης. Έχετε πλήρη αυτονομία, δεν εξαρτάσθε από τους άλλους και γλυτώνετε το κλέψιμο από το λογαριασμό πετρελαίου.

 

 

 

Γιατί πρέπει ο εγκαταστάτης να είναι αδειούχος?

 

Πρώτα απ’ όλα για να είσαστε σίγουροι ότι ο εγκαταστάτης που επιλέξατε έχει τα τυπικά προσόντα για να κατασκευάσει τις εγκαταστάσεις που θέλετε, αλλά και πέρα απ’ αυτό μετά το πέρας των εργασιών στις εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και φυσικού αερίου θα σας χρειασθούν κάποια πιστοποιητικά που μόνο αδειούχοι εγκαταστάτες μπορούν να εκδώσουν, για να συνδεθεί το ακίνητό σας με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ).

 

Η ενδοδαπέδια σηκώνει σκόνη?

Στην ενδοδαπέδια θέρμανση η θερμοκρασία του νερού στους σωλήνες κυμαίνεται γύρω στους 45ο C, ενώ η θερμοκρασία των δαπέδων κυμαίνεται από 25 έως 28ο C. Το δάπεδο ακτινοβολεί θερμότητα, και δεν παρατηρούνται ρεύματα αέρα οπότε δεν μεταφέρονται μικρόβια ή σκόνη. Αντίθετα με τον μύθο αυτό που θέλει την ενδοδαπέδια να σηκώνει σκόνη, στην πραγματικότητα η ακινησία του αέρα  σε αυτό το σύστημα αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων συστημάτων θέρμανσης, που έχουν πολύ μεγαλύτερες θερμοκρασίες νερού και κατά συνέπεια σαφώς μεγαλύτερη κυκλοφορία αέρα με αποτέλεσμα μεγαλύτερη μεταφορά σωματιδίων.

 

Ο χαλκοσωλήνας  τρυπάει?

 

Παλαιότερα πιστεύαμε ότι οι χαλκοσωλήνες ήταν αθάνατοι. Σήμερα ξέρουμε ότι υπό ορισμένες συνθήκες και συγκεκριμένα όταν περάσει νερό ανάμεσα στην επένδυση που έχει ο χαλκός και μείνει εκεί στάσιμο, με τα χρόνια γίνεται πολύ τοξικό και είναι δυνατόν να τον τρυπήσει.